VE-tennis in T.C. De Dageraad

Sporten, plezier maken, bewegen, succes beleven, nieuwe sociale contacten leggen... Dat kan voor iedereen.

Tennis is een sport die veel mensen aanspreekt. Ook mensen met een beperking zijn welkom in onze club. G-tennis staat voor sporters met een fysieke, visuele, verstandelijke, psychische of auditieve handicap.

VE-tennis wordt financieel ondersteund met subsidies van het Autonoom Provinciaal Sportbedrijf Antwerpen (APB), Parantee en de gemeente Beerse. Waarvoor dank !

Hilde Baeten is de drijvende kracht achter onze VE –tennis. Alle personen ongeacht leeftijd, met een verstandelijke beperking of ASS zijn welkom.

g-tennis_01

G-Tennis met de steun van

Het Autonoom Provinciebedrijf Sport (APB Sport) van de provincie Antwerpensm_apbsport

 

Met ondersteuning en begeleiding van Parantee vzw

parantee

Links

uitinbeerse

Tennis-Vlaanderen-logo