Interclub

Om de gegevens van de interclub voor onze ploegen terug te vinden kan dat op de site van de VTV via deze link.  Als clubnummer moet je dan 0035 ingeven.

Reglement interclub

Beste interclubspeler,

De laatste jaren zijn er steeds weer problemen bij het opstellen van de interclublijsten (spelers nog niet betaald, spelers te laat ingeschreven, spelers niet persoonlijk ingeschreven, …).  Ook is het onmogelijk nog spelers van andere clubs aan te trekken, of eigen spelers de kans te geven naar een andere club over te stappen indien er geen geschikte interclubploeg kan opgesteld worden, aangezien men kan inschrijven tot na het afsluiten van de transferperiode.

Daarom hebben wij besloten de voorwaarden om interclub te spelen aan te passen en ook zeer strikt toe te passen (een verwittigd man of vrouw …).

 • Inschrijvingen voor het interclubseizoen moeten Ten Laatste binnen zijn op 31 december bij Sandra Driesen,
 • Enkel persoonlijke inschrijvingen (formulier met handtekening) worden aanvaard.
 • Het lidgeld moet betaald zijn via overschrijving op rekening 646-3164100-71 voor 31 december of op de zitdag van januari. De datum voor de zitdag wordt rondgestuurd via nieuwsbrief (eerste of tweede zondag van januari)
 • Elke ploeg moet minstens over 2 reservespelers beschikken die niet in een andere ploeg spelen (herenploegen min. 8 spelers, andere min. 6 spelers).
 • Boetes opgelopen bij de Vlaamse Tennisvereniging door het niet naleven van de interclubreglementen moeten worden betaald door de interclubploeg zelf.

Indien men toch nog per ploeg wil inschrijven, zal deze slechts aanvaard worden indien er van iedere speler een afgetekend formulier bijgevoegd is en iedere speler betaald heeft.

Door deze nieuwe afspraken zullen wij iets meer tijd hebben om de interclublijsten en ploegen op te stellen, waardoor enkele problemen uit het verleden zullen opgelost zijn.

Eveneens willen wij jullie terug attent maken op volgende punten :

 • Er zullen maximum 16 ploegen interclub spelen (8 ‘s zaterdags en 8 ‘s zondags).
 • Bij thuiswedstrijden wordt er bij de heren een bedrag van 37,50 EUR voorzien en bij alle andere (dames, heren +35) een bedrag van 25,00 EUR.
 • Binnen het gewest Antwerpen wordt geen kilometervergoeding uitbetaald.

De jeugd krijgt hetzelfde als voorheen.

Bij gebruik van de keuken gelden volgende regels :
  • De keuken moet in oorspronkelijke staat achtergelaten te worden (afwas + opkuis).
  • Overschot van eten moet terug mee naar huis genomen worden of onmiddellijk weggegooid worden.
  • Laat geen lege borden en vuil bestek in de keuken achter.  Was dit alles af of plaats het in de afwasmachine (die je nadien ook weer leegmaakt).
  • De friteuse mag enkel gebruikt worden om frieten in te bakken.
  • Enkel (alcoholische) dranken die op onze drankenlijst staan, mogen gedronken worden. Er mag dus geen drank meegenomen worden van thuis.