Tips van de terreinverzorgers

De terreinverzorgers beslissen wanneer er mag getennist worden

Als het net van een terrein strak hangt, mag er getennist worden op dat terrein. Hangt het net niet strak op een terrein mag er niet getennist worden op dat terrein.

Hoe het terrein slepen (keren) als je klaar bent met spelen ?

Niet heen en weer, maar altijd in een ronde van buiten naar binnen. Zorg dat waar je gelopen hebt het sleepnet er overeen gaat. Deze manier van slepen houdt het gravel op de pleinen. Als je heen en weer sleept, blijft er bij iedere keer als je het sleepnet draait gravel achter bij de zijlijnen (waar het niet moet liggen). Als je klaar bent met keren, moet je het sleepnet aan de zijkant naast de bank neerleggen. Hiervoor moet je het sleepnet (bij het verlaten van het terrein) de laatste meters optillen. Je moet het sleepnet tegen de draad leggen (nooit op de sproeiers).

Schoeisel

De terreinen op T.C. De Dageraad worden speelklaar gemaakt op de Hollandse manier. Ze worden speelklaar gemaakt zonder verharding met als doel dat het geen gladde pleinen worden. Dit vereist wel dat het schoeisel moet aangepast worden, zodat de pleinen niet te veel beschadigd worden. Het profiel (zool) van het schoeisel mag niet te grof zijn. De openingen in de zool mogen niet breder zijn dan 2 millimeter. Dat is de dikte van een 2 Euro muntstuk. En liefst een doorlopende zool zonder hak. Dit om te voorkomen dat er niet te veel los gravel en gaten in de pleinen komen.

Sproeien van de pleinen

Bij droog weer in het voorjaar worden de pleinen tussen 12.00 en 13.00 uur gesproeid en indien nodig nog 1 of 2 keer in de namiddag. Wij streven ernaar dat er in de week om 9.00uur een aantal pleinen speelklaar zijn. Bij nachtvorst nooit spelen zolang de vorst er nog inzit en de pleinen nog nat zijn. Dit merk je als je met je voet een paar keer op dezelfde plaats stapt en het water nog naar boven komt.

Waterplassen op de pleinen

Het is verboden te spelen als er plassen op de pleinen liggen. Nooit met een sleepnet door de plassen gaan !!! Dit werkt alleen maar averechts.De pleinen smeer je zo dicht en ze drogen minder snel. Leg er eventueel een spons in. Dit gaat veel sneller. Pas terug beginnen spelen als de pleinen droog zijn. Als het regent en de pleinen gaan glimmen: direct stoppen met spelen. Nooit het plein verlaten als het niet gesleept is. Verlaat tijdig de baan. Ook met een onweersbui.

Als je bovengenoemde regels respecteert, komt dit je speelplezier alleen maar ten goede.

Wij wensen je veel plezier op de pleinen.