Huishoudelijk reglement

 1. Terreinen en clublokaal van T.C. De Dageraad staan ter beschikking van en moeten dus gerespecteerd worden door iedereen die lid is van de vereniging.
  Om een noodzakelijke controle te kunnen uitvoeren moet iedereen daarom altijd in het bezit zijn van zijn/haar lidkaart.
  WAT BEDOELT MEN MET DIT ARTIKEL :
  Het kan dus gebeuren dat leden van het bestuur, indien men nog niet zo lang lid is, je vragen je lidkaart te tonen. Zij doen dit niet om de controle, maar wel om te voorkomen dat niet-leden zouden gebruik maken van de terreinen, terwijl andere leden niet zouden kunnen spelen.
 2. De terreinverzorger en het bestuur bepalen de bespeelbaarheid van de terreinen.
  Een terrein is klaar als de netten omhoog hangen.
  Natte terreinen mogen niet betreden worden.
  WAT BEDOELT MEN MET DIT ARTIKEL :
  Vaak tracht men natte terreinen vlugger bespeelbaar te maken. Dat kan voor de optimale bespeelbaarheid van de terreinen catastrofale gevolgen hebben. De club investeert elk jaar een zeer groot bedrag om de terreinen in uitstekende staat aan de leden aan te bieden. Indien men toch iets wil ondernemen om de terreinen vlugger bespeelbaar te maken, kan dit gebeuren in overleg met de terreinverantwoordelijke of de terreinverzorger.
 3. Tennispantoffels (vlakke zool) en tenniskledij zijn verplicht.
  WAT BEDOELT MEN MET DIT ARTIKEL :
  Verkeerd schoeisel kan een tennisterrein in een minimum van tijd volledig onbespeelbaar maken. Het bestuur kan een lid de toegang tot de terreinen ontzeggen of van de terreinen verwijderen indien blijkt dat hij/zij door het schoeisel schade aan de terreinen veroorzaakt. Wij vragen onze leden om te tennissen in “gepaste” tenniskledij.
 4. Iedereen is verplicht de terreinen te vegen na elk spel. In geval van droogte moeten de terreinen bevochtigd worden met de handsproei-installatie.
  WAT BEDOELT MEN MET DIT ARTIKEL :
  Vergeet ook niet te vegen na de laatste match van de dag.
 5. Studerende jongeren moeten op die dagen dat er schoolvrijaf is vanaf 18u00 de terreinen ter beschikking laten voor die mensen die in de dag geen gelegenheid hadden om te spelen.
  WAT BEDOELT MEN MET DIT ARTIKEL :
  Met schoolvrijaf wordt wel degelijk bedoeld : vrij zijn als alleen de scholen dicht zijn, dus niet op een weekdag (uitgezonderd woensdag). Wij vragen hier begrip van de volwassenen en de jeugd.
 6. In de gang hangen klokken met een nummer dat correspondeert met een terrein-nummer. Je stelt de klok in op het uur dat je het terrein betreedt.
  In geval van drukte wordt de speelduur beperkt tot 1 uur. Je kan dan echter wel reserveren als beide spelers aanwezig zijn door je racket te hangen aan de haak onder de klok van het terrein dat eerst vrijkomt.
  WAT BEDOELT MEN MET DIT ARTIKEL :
  Spelende leden moeten niet stoppen omdat hun uur voorbij is, ze moeten echter onmiddellijk beginnen te vegen als na het verstrijken van hun uur de volgende spelers aankomen. Je neemt een optie op dat terrein waar men reeds het langst bezig is. Staat de klok niet ingesteld, dan verlies je alle recht op het betreden terrein.
 7. Terreinen 1 en 2 kunnen gereserveerd worden van 18u00 tot 22u00, terreinen 3 en 4 van 18u30 tot 22u30 en de indoorterreinen 10, 11 en 12 (indoor aan 4 euro per uur) vanaf 19u00.
  Wie dit wenst, moet zijn naam en voornaam alsook die van de tegenstrever duidelijk ingeven via het reservatiesysteem van de terreinen. Een naam mag vanaf dat ogenblik tot de gereserveerde datum niet meer voorkomen. Opnieuw reserveren kan dus maar als de gereserveerde match gespeeld is.
  WAT BEDOELT MEN MET DIT ARTIKEL :
  Hiermee wordt soms duchtig geknoeid. Op het gereserveerde terrein moeten dus die personen aan het spelen zijn wiens naam op de reserveringstabel voorkomt. NAAM en VOORNAAM dienen op de reserveringstabel te worden ingevuld. Indien men een terrein heeft gereserveerd en men kan door omstandigheden niet spelen, vragen we de barman van dienst te verwittigen. Deze kan dan de terreinen terug vrijgeven. Indien men niet aanwezig is 15 minuten na het begintijdstip van de reservering, dan verliest men het recht op deze reservering en mogen andere aanwezige leden deze terreinen innemen.
  Wij vragen hier wel enige sportiviteit.
 8. Officiële wedstrijden (interclubs, tornooien en vriendschappelijke ontmoetingen) hebben voorrang. Eén uur voor de aanvang zullen de terreinen vrijgemaakt worden voor de noodzakelijke opmaak. De data van deze evenementen zullen tijdig bekend gemaakt worden.
 9. Ons clublokaal is ingedeeld in twee afzonderlijke ruimten.
  1. Kleedkamers, douches en toiletten
  2. Bar
  In de hoofdingang bevindt zich een automaat voor frisdranken.
  De bar wordt geopend vanaf 18u00 op weekdagen, uitgezonderd op de woensdagen (vanaf 14u00), en vanaf 09u00 tijdens de weekends.
  Iedereen, ook familieleden of kennissen, is er welkom en er aanwezig zijn verplicht geenszins om iets te verbruiken.
  Leeggoed van meegenomen dranken moeten teruggebracht worden.
  Alle betalingen moeten contant gebeuren.
  WAT BEDOELT MEN MET DIT ARTIKEL :
  Barman zijn is een vrijwilligersdienst en zeker geen lolletje. De bediening aan tafel is uitgesloten. Mogen wij vragen onze barman een handje toe te steken door het leeggoed van tafel of van het terras terug te brengen.
 10. Ieder lid van T.C. De Dageraad is verzekerd, niet alleen op het terrein, maar op gans het domein van de club en zelfs op weg van en naar de club.
  Elk ongeval moet onmiddellijk gesignaleerd worden aan het secretariaat.

Fair-play maakt wellicht deze reglementen overbodig.
Nog een succesvol en prettig seizoen.

 

pdf-icon Klik op het icoon hiernaast voor de download- en printversie